top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Treffiboxin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.42021 Viimeisin muutos 24.10.2023

 

Tässä Tietosuojakäytännössä kuvaillaan henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät menetelmät ja tarkoitukset käyttäessäsi palvelujamme, ja se koskee niiden henkilötietojen käsittelyä, joita saamme käyttäessäsi palvelujamme. Huomaa, että palvelumme saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen palveluntarjoajiin. Mitkään kyseiset linkit muiden palvelutarjoajien sisältöihin eivät muodosta taholtamme yhteys- tai hallintasuhdetta kyseisiin kolmansiin osapuoliin, emmekä siten vastaa sovellettavan lainsäädännön sallimissa määrin kyseisistä sisällöistä, niiden tietosuojan tasosta tai kyseisten kolmansien osapuolten toimista. 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

 

Treffiboxi (jäljempänä ”me”, ”yritys” tai ”rekisterinpitäjä”) 

Y-tunnus: 3314074-7

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

 

Treffiboxi 

33500 Tampere

info@treffiboxi.fi 

 

3. REKISTERIN NIMI 

 

Asiakasrekisteri 

 

4. MIHIN TIETOJA KÄYTETÄÄN? 

Tallentamiamme henkilötietoja käytetään: 

 • asiakassuhteiden ylläpitämiseen 

 • tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja kirjanpidolliseen arkistointiin 

 • toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen  

 • tilastollisiin tarkoituksiin 

 • asiakaspalvelun laadun parantamiseen 

 • käyttökokemuksen parantamiseen

 • kohdennettuun viestintään

 

Henkilötietojen käsittely asiakasrekisterissämme voi perustua asiakassuhteeseen, sopimukseen, suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050). 

 

Lakisääteiset perusteet henkilötietojesi käsittelyyn ovat keskinäisen sopimuksemme noudattaminen, meihin kohdistuvien lakivelvoitteiden noudattaminen, oikeutettu etumme tai suostumuksesi, kuten myöhempänä on kuvattu.

Sopimukselliset ja lakisääteiset velvoitteet: Henkilötietojesi käsittely tietyssä laajuudessa on tarpeellista, jotta voimme täyttää kanssasi tekemämme sopimuksen velvoitteet. Kun esimerkiksi teet tilauksen verkkokaupassamme, meidän on välttämätöntä käsitellä henkilötietojasi, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme ja toimittaa tilauksesi. Tekemäsi tilaus kohdistaa meihin myös tiettyjä lakisääteisiä velvoitteita, jotka liittyvät esim. tuoteturvallisuuteen, tuotteidemme laatuun ja tuotepalautuksiin.

Oikeutettu etumme: Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella erityisesti antaaksemme sinulle ensiluokkaisen asiakaskokemuksen Palveluissamme ja tarjotaksemme itsellesi oleellisinta verkko ja uutiskirjesisältöä. Käsittelemme niitä myös hallintatarkoituksiin ja estääksemme ja ratkaistaksemme mahdolliset rikkomukset.

Suostumus: Voimme käsitellä henkilötietojasi suostumuksellasi lähettääksemme sinulle elektronista suoramarkkinointia.

Henkilötietojesi antaminen tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla on osittain sopimuksellinen vaatimus. Kun teet esimerkiksi tilauksia verkkokaupassamme, sinun on annettava meille tiettyjä henkilötietoja tässä Tietosuojakäytännössä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin. Jos henkilötietoja ei anneta, emme voi täyttää sopimusvelvoitteitamme, minkä vuoksi et ehkä voi asioida verkkokaupassamme.

 

5. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MISTÄ? 

Rekisterinpitäjänä kannamme täyden vastuun meille antamiesi henkilötietojen käsittelystä. Yksityisyydensuoja perustuu luottamukseen, ja yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin tarvitsemme niitä tarjotaksemme sinulle ensiluokkaisen asiakaskokemuksen käyttäessäsi palvelujamme.

Henkilötiedot ovat peräisin suoraan rekisteröidyltä itseltään. 

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen ja rekisteröidyn oikean identifioinnin mukaisia tarpeellisia perustietoja. Näitä perustietoja ovat: 

·       Henkilön etu- ja sukunimi 

·       Posti-/laskutusosoite 

·       Puhelinnumero 

·       Sähköpostiosoite 

·       Tiedot henkilön ostotapahtumista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

 

Keräämme sinusta tietoja silloin, kun 

 

·       rekisteröidyt palveluidemme käyttäjäksi, 

·       annat meille markkinointiluvan ja saat meiltä viestintää, 

·       teet ostoksia verkkokaupassamme tai käytät muita verkko- ja mobiilipalveluitamme, 

·       osallistut markkinointikampanjaamme tai järjestämäämme markkinointi- tai mielipidetutkimukseen, 

·       annat meille palautetta, jätät yhteydenottopyynnön tai otat Treffiboxiin muutoin yhteyttä, 

·       ilmoittaudut Treffiboxin järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan, 

·       olet yritysasiakkaamme tai muun sidosryhmämme yhteyshenkilö tai olet meihin yhteydessä edustamasi yhteisön edustajana; tai 

·       jaat, julkaiset, kommentoit tai lähetät viestin Treffiboxin sosiaalisen median kanavissa halutessasi asiakaspalvelua. Teemme myös sosiaalisen median seurantaa yleisellä tasolla ymmärtääksemme paremmin asiakkaitamme ja luomalla paremman käsityksen siitä, mitä Treffiboxista ja toimialasta puhutaan. 

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

 

7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä yrityksemme palvelun toteuttamisen kannalta. 

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietoja voidaan välittää palveluntarjoajille rekisterin välttämättömän ylläpidon ja sen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Mikäli tietoja siirretään palveluntarjoajalle, olemme varmistaneet yksityisyyden suojan toteutumisen lain vaatimalla tavalla. Hyväksymällä henkilötietojen käsittelyn, hyväksyt käytössämme olevien palveluntarjoajien ehdot; 

 

Käytössämme on verkkosivuntarjoaja Wix.Com LtdGoogle Analytics sekä maksupalveluntarjoaja Stripe sekä Klarna. Toimituksissa käytämme Posti Group Oyj:tä

 

Treffiboxin tarjoaman verkkokaupan alustan palveluntarjoajan Wixin päämaja sijaitsee Israelissa ja sen tietojenkäsittelyn yhteydessä tietoja voidaan siirtää myös palveluntarjoajan datakeskukseen Yhdysvaltoihin taikka muihin ETA:n ulkopuolisiin maihin. Näin ollen asioidessasi verkkokaupassa tietojasi voidaan siirtää em. maihin verkkokauppa-asiointisi mahdollistamiseksi. Verkkokaupassa tekemäsi tilauksen yhteydessä luovutat tietojasi erikseen myös valitsemallesi maksupalveluntarjoajalle. Maksupalveluntarjoajana toimii Stripe. Stripe voi käsitellä tietoja muun muassa Yhdysvalloissa. 

EU:n komission päätöksen mukaan tietosuojan taso Kanadassa on riittävä, mikä turvaa henkilötietojen siirron Kanadaan. Mikäli siirrämme tietojasi Yhdysvaltoihin taikka muihin ETA:n ulkopuolisiin maihin, tietojen siirron laillisuus varmistetaan sopimuksellisin keinoin (esim. käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita) taikka muilla tietosuojalainsäädännön hyväksymillä tavoilla (kuten tietosuojan riittävyyttä koskevien päätösten nojalla). 

Tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan välittää mm. maksunvälittäjälle ja luotonmyöntäjälle. 

 

8.TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen kannalta, jonka jälkeen tiedot tuhotaan. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella ja lainsäädännön vaatimin perustein (esim. kirjanpitolaki), joitakin tietoja on tarpeen säilyttää kauemmin. 

 

9. REKISTERIN SUOJAUS 

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan lain vaatimalla tavalla. Varmistamme tietojen salaamisen myös silloin, jos rekisterin tietoja on tarpeen lähettää yrityksen ulkopuolelle. 

 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus muun muassa: 

·   tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu rekisteriin 

·   pyytää itseäsi koskevan henkilötiedon korjaamista tai täydentämistä 

·   pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä 

·   pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 

·   peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kun niiden käsittely perustuu suostumukseen 

 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (esim. sähköpostin uutiskirje), sinulla on milloin tahansa oikeus perua tilaus. Mahdollisuuden uutiskirjeen perumiseen löydät jokaisen uutiskirjeen alalaidasta. Voit myös perua uutiskirjetilauksen lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme. 

Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@treffiboxi.fi. Pyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti ja annamme tiedot vain rekisteröidylle itselleen. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä poistopyynnön toteuttamisesta joiltakin osin laissa säädetyllä perusteella. Jos tietojen säilytys on välttämätöntä esim. sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden vuoksi, tiedot voidaan säilyttää niin kauan kuin on tarpeen. 

 

11. HENKILÖTIETOJEN KIELTO-OIKEUS 

 

 • Asiakkaan suostumus pyydetään aina ennen henkilötietojen keräämistä. Asiakkaalla on aina mahdollisuus perua suostumuksensa. Muutokset henkilötietojen käyttöön tulee lähettää osoitteeseen info@treffiboxi.fi 

 • Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten. Kielto voidaan osoittaa erikseen niin sähköpostimarkkinointiin, kuin suoramainontaan postitse tai puhelimitse. 

 • Sinulla on oikeus pyytää pääsyä sinua itseäsi koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että emme käsittele sinua koskevia tietoja (tarkastusoikeus). Voit tehdä tarkastuspyynnön helpoimmin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@treffiboxi.fi 

 • Joissakin tilanteissa sinulla voi olla oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvistä syistä vastustaa myös muuta henkilötietojen käsittelyäsi kuin suoramarkkinointia. Oikeutesi koskettaa vain sellaisia tietojasi, joita käsittelemme Treffiboxin oikeutettujen etujen nojalla. Pyytäessäsi meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn tällä perusteella, sinun tulee kertoa meille, mikä on se henkilökohtainen erityinen syy, jonka vuoksi tietojesi käsittely tulisi lopettaa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 • Sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen (oikeus tietojen oikaisemiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään tiedot.

 • Tietyissä tilanteissa sinulla saattaa olla oikeus käsittelyn rajoittamiseen (oikeus käsittelyn rajoittamiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kiistät tietojesi paikkaansa pitävyyden, sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä siksi ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojesi paikkansapitävyyden. 

 • Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos henkilötietojesi käsittely ei enää ole tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai jos henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta (oikeus tulla unohdetuksi). Huomaathan, että jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen esimerkiksi tekemäsi verkkokauppatilauksen toimittamiseksi tai antamasi suoramarkkinointikiellon noudattamiseksi, emme voi poistaa tietojasi. 

 

Mikäli haluat kieltää markkinoinnin jossakin edellä mainituista tai kaikissa, pyydämme ottamaan yhteyttä kirjallisesti asiakaspalveluumme info@treffiboxi.fi

 

12. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 

 

Tätä sivustoa käyttämällä ja evästeet hyväksymällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä päätelaitteellesi. Käytämme sivustolla sekä toiminnallisia-, että liikennettä seuraavia evästeitä. Toiminnallisia evästeitä käytetään mm. kirjautumiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden hyväksyminen on pakollista, verkkokaupan asettamat evästeet säilyvät selaimessa 60min. Analytiikkaan käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat kuten evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme ostokäyttäytymistä ja sivuston liikennettä. Analytiikan perusteella pystymme mm. korjaamaan mahdolliset virhetilanteet nopeasti. Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitu. Lisää Googlen tietojenkäsittelystä täältä

 

Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto tallettaa vierailijan selaimelle, ja joka lähettää verkkosivun ylläpitäjälle tietoja vierailijan vieraillessa uudelleen sivustolla. Käytämme verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka toimivat tarkoituksensa mukaisesti – ne parantavat käyttäjäkokemusta tai seuraavat Treffiboxin verkkosivujen liikennettä. Saatamme myös käyttää evästeitä sivujen kohdentamiseen, personointiin ja mainostamiseen. Tietoja käytetään vain tilastolliseen tarkoitukseen ja tieto poistuu järjestelmästä. 

 

Kaiken kaikkiaan evästeet tarjoavat sinulle paremman verkkokaupassa asiointikokemuksen salliessasi meidän seurata mistä sivuista pidät ja mistä et. Evästeet eivät millään tavoin salli tunkeutua tietokoneeseesi tai sellaiseen tietoon, jota et meille itse jaa. Voit itse valita hyväksytkö evästeet vai et. Useimmat selaimet automaattisesti hyväksyvät evästeet, mutta voit itse muuttaa selaimen asetuksia niin että evästeitä ei hyväksytä. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein. 

 

13. LOPUKSI

 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.10.2023. 

Pidätämme oikeuden tämän tietosuojakäytännön päivittämiseen ja muokkaamiseen. Ellei pakottavassa ja sovellettavassa lainsäädännössä muuta ilmoiteta, emme saa postittaa tähän Tietosuojakäytäntöön tehtyjä muutoksia rekisteröidyille henkilökohtaisesti, ja sen vuoksi kehotamme sinua tarkistamaan tämän käytännön ajoittain mahdollisten muutosten varalta.

Jos jostain syystä epäilet, että emme ole noudattaneet edellä mainittuja velvoitteita, ilmoita siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info ( at ) treffiboxi.fi. Teemme parhaamme määrittääksemme ja korjataksemme ongelman välittömästi.

bottom of page