top of page

Kumppani ärsyttää? 10 vinkkiä rakentavampaan riitelyyn ja arjen positiivisuuteen

Kumppani on ärsyttävä ja olette ajautuneet pieniin kinasteluihin, riitelyyn tai toistenne piikittelyyn? Ärsyyntyminen parisuhteessa on normaalia, mutta se painaa mieltänne ja ette ole ihan varmoja mistä nämä tunteet heräävät. Haluaisitte nauttia tilanteesta, jossa jokaisesta pienestä asiasta ei tarvitsisi tehdä suurta asiaa tai hermostua toiselle? Tuttuja juttuja varmasti jokaisessa suhteessa. Olemme koonneet 10 vinkkiä rakentavampaan riitelyyn sekä yleisesti positiivisemman arjen luomiseen, jotta sopu säilyisi arjessa hieman helpommin. Riitely minimiin, rakentavampi keskustelu maksimiin!mököttävä pariskunta

1. Kamala työpäivä! - Kuuntele kumppaniasi avoimin mielin, muodostamatta ennakkokäsityksiä


Olette molemmat palanneet pitkän työpäivän jälkeen kotiin. Toisella teistä on ollut useita eri tilanteita töissä, jotka ovat kuormittaneet psyykkistä jaksamista ja nostaneet stressitasoja. Sen sijaan, että ensimmäisenä mietittäisiin, että mitä laitetaan ruoaksi tai että asunto pitäisi siivota, voisi kumppania pyytää keskusteluun pienen hengähdyksen jälkeen. Sen sijaan, että kysyisi suoraan, mikä on vialla, voi pyytää kumppania istumaan alas keskustelemaan. Keskustelun voi aloittaa lempeästi kysymällä, miten toisen päivä on sujunut, ja ilmaista aitoa kiinnostusta kuulemalla enemmän siitä, mitä toiselle on tapahtunut työpäivän aikana. Tässäkin yleensä pelkkä kuuntelijan roolissa toimiminen riittää, jotta stressaantunut kumppani saa käytyä läpi työpäivän huolet ja murheet ja kumppani aidosti on kiinnostunut asiasta.


Pyri kuuntelemaan kumppaniasi avoimin mielin tilanteissa, joissa huomaat, että toisella osapuolella on huolia, murheita tai stressiä. Osoita olevasi aidosti kiinnostunut hänen näkemyksistään ja tunteistaan ilman, että tuomitset tai keskeytät. Anna kumppanille tarvittaessa tilaa hetki rauhoittua tai ottaa omaa aikaa, mikäli se auttaa teitä keskustelemaan rakentavammin stressaavista aiheista. Kuunteleminen avoimin mielin luo turvallisen tilan, jossa kumpikin kumppani voi ilmaista itseään ilman pelkoa tuomitsemisesta. Tämä edistää avointa ja vilpitöntä kommunikointia, joka taas osaltaan vahvistaa ymmärrystä toisianne kohtaan ja voitte välttyä pieniltä aiheettomilta riidoilta.


2. Ruuhkavuodet vie voimat! – Tehkää ja luokaa yhdessä aikaa keskusteluille


Kommunikaatio ja keskustelut ovat jääneet viime aikoina pintapuoleisiksi ja puheenaiheet pyörivät lähinnä velvollisuuksien ympärillä. Aikaa ei tunnu riittävän muuhun kuin päivittäisen arjen pyörittämiseen? Mitä tehdä?


Suunnitelkaa yhdessä hetki, jolloin voitte löytää aikaa keskusteluille, jotka eivät liity kiireiseen arkeen. Rauhallinen ympäristö ja keskittyminen toisiinne voivat auttaa luomaan avoimempaa keskustelua, ja pinnan alla kytevät ajatukset saavat tilaa tulla esille. Ajan varaaminen keskusteluille osoittaa sitoutumista kumppaniin ja antaa mahdollisuuden käsitellä asioita syvällisemmin ilman ulkoisia häiriötekijöitä. Näissä pienissäkin keskusteluhetkissä voi olla suuri potentiaali saada huolet ja murheet sekä ilon aiheet purettua kumppanille rakentavasti, rauhallisessa ympäristössä ja läsnä ollen. Käyttäkää näitä suunniteltuja hetkiä myös hyvien hetkien läpikäyntiin, tulevaisuuden unelmien jakamiseen, kiittämiseen sekä tarvittaessa anteeksi pyytämiseen, jotta voitte molemmat voimaantua kiireisen arjen keskellä luoden positiivisia mielikuvia tulevasta.


Jos keskustelu tuntuu haastavalta tai kaipaatte työkaluja rakentavamman sekä positiivisen keskustelun rakentamiseen välillänne, niin suosittelemme kurkistamaan, olisiko parisuhteen keskustelukortit hyvä lisä teidän yhteisiin keskusteluhetkiin.


3. Syyttävä sormi heilahtaa! – Käytä mieluummin "Minä"-ilmaisua


Monet meistä sortuvat syyttelevään kommunikaatioon, kun oma mieli on maassa tai stressaantunut. Esimerkiksi kotitöitä saatetaan huomauttaa tähän tapaan: ”Sinäkin voisit joskus auttaa kotitöissä!” tai ”et koskaan huomioi minua!”


Näiden ilmaisujen sijaan olisi hyvä miettiä, että mistä tämä ärsyyntyminen johtuu. Esimerkiksi jos olet stressaantunut ja kaipaisit apua ja tukea kotitöissä, voit sanoittaa asian ”minä”-muodossa. "Viime aikoina olen tuntenut oloni stressaantuneeksi töissä, ja kun tulen kotiin, tarvitsisin tukea ja ymmärrystä." Tämä tapa on huomattavasti helpompi ottaa vastaan, kuin aggressiivinen lähestymistapa tai syyttely. Tai jos kaipaat kumppaniltasi huomiota, olisi hyvä pystyä sanoittamaan omat tarpeet sekä toiveet omista lähtökohdista, syytämättä kumppania tekemättömistä teoista. Voit kokeilla esimerkiksi tällaista lähestymistapaa: ” "Kun en saa huomiotasi, tunnen oloni yksinäiseksi. Haluaisin, että voisimme viettää enemmän aikaa yhdessä. Kaipaisin fyysistä kosketusta, jotta voisin tuntea olevani turvassa ja haluttu."


Välttäkää siis syyttelyä ja käyttäkää enemmän "minä"-ilmaisua. Kertokaa omista tunteista ja tarpeista ilman, että syytätte toisianne. "Minä"-ilmaisu auttaa välttämään syyttelyä ja aggressiivista kommunikaatiota sekä turhaa mielipahaa. Tämä lähestymistapa korostaa omia tunteita ja tarpeita, mikä voi tehdä keskustelusta vähemmän uhkaavan ja helpommin vastaanotettavan.


4. Ollaan vaan liian erilaisia! – Vai pitäisikö konfliktien ratkaisua vain kehittää?


Kun törmäätte erimielisyyksiin, yrittäkää yhdessä löytää ratkaisuja, jotka tyydyttävät molempia osapuolia. Keskittykää yhteisiin tavoitteisiin sen sijaan, että korostaisitte toistenne eroavaisuuksia. Yhteisten ratkaisujen muodostaminen vaatii yhteistyötä ja voimistaa sitoutumista parisuhteen hyvinvointiin. Tällainen keskustelu kannustaa molempia osapuolia löytämään kompromisseja ja luomaan yhtenäisiä tavoitteita vastakkainasettelun sijaan. Hyväksykää, että erimielisyydet ovat osa jokaisen parisuhdetta. Sen sijaan, että välttelette konflikteja, pyrkikää käsittelemään ne rakentavasti ja oppimaan niistä joka kerta jotakin uutta. Rakentava konfliktien käsittely auttaa kehittämään parempia ongelmanratkaisutaitoja. Konfliktit voivat olla kasvun paikkoja, ja niiden käsittely rakentavasti edistää suhteen vahvistumista.


Helsingin Sanomat on julkaissut mielenkiintoisen artikkelin kumppaneiden temperamenttien eroavaisuuksista ja riitojen synnystä. Suosittelemme lukemaan tämän artikkelin ja käymään artikkelin sanomaa sekä tehtäviä yhdessä läpi.


5. Sinä olet ärsyttävä! - Tunnistakaa stressitekijät, jotka voivat vaikuttaa arjessa negatiivisesti


On tärkeää olla tietoinen ja tunnistaa omat sekä kumppanin stressitekijät sekä se, miten ne meihin arjessa vaikuttavat. Usein riidat voivat kummuta arjen stressistä, joka ei liity varsinaisesti parisuhteeseen tai kumppaniin. Kun käytte läpi stressaavia päiviä ja niihin vaikuttaneita tekijöitä, opitte ymmärtämään sekä itseänne että toisianne paremmin ja voitte paremmin välttää keskinäiset riidat. Tietoisuus stressitekijöistä auttaa teitä valmistautumaan vaikeisiin hetkiin ja työskentelemään yhdessä stressin hallitsemiseksi, sen sijaan että se purkautuisi riitoina. On myös hyvä miettiä henkilökohtaisesti, että miten omaa stressinhallintaa voisi kehittää, jotta tämä työ ei jäisi aina kumppanin harteille. Omaa stressinhallintaa voi kehittää muun muassa:


  • Pitämällä tunnepäiväkirjaa, johon kirjataan ylös tilanteita ja tunteita, joissa stressin tunne kasvaa ja se, miten näissä tilanteissa reagoi yleensä.

  • Pohtimalla esiintyykö itsellä tietyissä tilanteissa tai tiettyinä aikoina enemmän fyysisiä oireita, jotka voisivat viitata stressiin ja miten tätä voisi kehittää.

  • Onko itse sortunut negatiivisiin ajatuskierteisiin tai jatkuvaan huolehtimiseen ja mistä ne voisivat johtua

  • Onko omassa ajanhallinnassa, elämäntavoissa tai sosiaalisissa suhteissa jotakin kehitettävää, jotka voisivat edesauttaa stressinhallinnassa?

  • Kysymällä läheisiltä palautetta. Läheiset voivat monesti tunnistaa stressin paremmin kuin itse kuvittelisi. Pyydä palautetta ja ota se kehittävänä rakenteena palautteena vastaan, jota voit lähteä työstämään.


6. Suhdekupla 24/7 – Oma aika parisuhteessa


Onko omat harrastukset ja kaverisuhteet jääneet vähemmälle suhdekuplassa? Näin saattaa välillä käydä, mutta on tärkeää havaita se ja varmistaa, että kummallakin on tilaa olla ja elää myös yksilönä. Terve itsenäisyys ei tarkoita, että olisitte etääntyneitä toisistanne, vaan sitä, että pystytte säilyttämään oman identiteettinne sekä tavoitteenne suhteessa.


Oma tila ja aika auttaa välttämään turhia konflikteja ja edistää terveellistä itsenäisyyttä parisuhteessa. Yksilöllisen tilan salliminen vähentää konflikteja, jotka voivat syntyä tarpeesta kontrolloida tai olla jatkuvasti toisen seurassa. Terve itsenäisyys luo vahvempaa perustaa yhdessäolon kannalta.


Itsenäisyyden ja yhteiselon tasapaino on tärkeä osa toimivaa parisuhdetta, johon tulisi panostaa, mikäli suhteessa on huomaamatta ajauduttu totaaliseen suhdekuplaan. Nauttikaa siis välillä yksinolosta, omista ystävistä, omista intohimoa tuottavista aktiviteeteista sekä ajatuksista ja keskustelkaa millaisia positiivisia vaikutuksia näillä hetkillä on parisuhteeseenne.


7. En ymmärrä sinua yhtään! – Harjoitelkaa empatiaa


Joskus tuntuu siltä, että kumppani ei vaan ymmärrä! Tämä tunne voi luoda konflikteja välillenne. Empatia on maailmallakin laajasti tutkittu aihe, joka osoittaa, että se on yksi suhteen laatuun, konfliktien käsittelyyn, sitoutumiseen ja yleiseen tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä parisuhteissa.


Kun opettelette ymmärtämään toistenne näkökulmia ja tunteita, voitte välttyä helpommin väärinkäsityksiltä ja konflikteilta. Empatian osoittaminen edistää syvempää ymmärrystä, vähentää väärinkäsityksiä ja luo tunteen syvemmästä yhteydestä kumppaniin.


Onneksi empatian osoittamistakin voi harjoitella! Kuuntelemalla, kysymällä, ymmärtämällä toisen näkökulmia, kehumalla, tukemalla, omien tunteiden ilmaisulla, tunteiden jakamisella ja kärsivällisyydellä pääsee jo pitkälle. Mikäli empatian osoittaminen on haastavaa tai sen puute luo teille jatkuvasti konflikteja, on hyvä miettiä olisiko erilaisista parisuhdepodcasteista, parisuhdekursseista tai vuorovaikutusharjoitteista teille hyötyä.


8. ANTEEKSI


Yksi helpoimmista, mutta silti välillä vaikeimmista sanoista on anteeksi. Anteeksi pyytäminen on äärimmäisen tärkeää parisuhteessa monistakin syistä. ”Anteeksi” ei ole vain sana, vaan sillä on syvällinen vaikutus yleisesti ihmisten hyvinvointiin sekä suhteiden laatuun. Anteeksi pyytämisellä on suuri vaikutus muun muassa siihen, että katkeruutta ja kaunaa ei pääse kasaantumaan suhteeseen.


Anteeksipyyntö osoittaa, että kunnioitat kumppaniasi ja pystyt myöntämään virheesi. Riitely, joka päättyy anteeksipyyntöön on osoitus siitä, että pystytte riitelemään rakentavasti ja myöntämään, että nyt ei mennyt ihan putkeen. Nopea reagointi anteeksipyynnöllä voi ehkäistä riitojen eskaloitumisen ja voitte vahvistaa yhteyttänne keskustelemalla tilanteesta rakentavasti. Anteeksi pyytäminen vaatii kypsyyttä ja nöyryyttä, mutta osoittaa halun kehittyä ja kasvaa ihmisenä sekä kumppanina. Muistakaa siis pyytää anteeksi toisiltanne ja rakentakaa tällä tavoin vakaampaa pohjaa parisuhteellenne.


9. KIITOS


”Kappas, se vei tänään roskat!”. Näin saattaa joskus ajatella hiljaa omissa ajatuksissaan, mutta olisiko se hetki, jona voisi kiittää kumppania?


Kiitos on toinen pienistä suurista sanoista parisuhteessa. On kyse sitten pienistä teoista tai sanoista parisuhteessa, niin kiitoksen voi aina osoittaa ja sanoa ääneen. Näyttämällä kumppanillesi kiitollisuutta ja arvostusta, vahvistat omalta osaltasi suhdettanne positiivisella tavalla. Positiiviset sanat ja ”kiitos”- ilmaisu korostaa suhteen hyviä puolia, kumppanin kykyä huomioida sinua ja se voi toimia suhteen voimavarana vaikeinakin aikoina. Kumppanin huomionosoituksista kiittäminen luo positiivista ilmapiiriä välillenne ja näin pienienkin eleiden ympärille muodostuu positiivisia tunteita. Se, että arjessa huomioi pieniä positiivisia asioita tuo itsessään jo enemmän positiivisuutta arkeen, mutta välillä on myös hyvä hetkeksi istahtaa yhdessä alas ja keskustella asioista, joista on kiitollinen suhteessa. Tällaiset hetket voivat olla todellisia suhteen superhetkiä, joiden vaikutus kantaa hedelmää pitkälle.


10. Huumorin kukka kukkimaan


Älkää unohtako huumorin voimaa. Kevyellä huumorilla voi olla taitava tapa lieventää jännitteitä ja saada uutta perspektiiviä tilanteeseen, joka voi olla haastava teille molemmille. Se voi toimia tehokkaana työkaluna stressin hallinnassa ja auttaa säilyttämään kevyemmän ilmapiirin. Huumorin kanssa ei kuitenkaan pidä lähteä leikittelemään vaikeissa tilanteissa, jossa rakentava keskustelu on käytävä ilman vitsailua. Kun riita on ratkaistu, voi tunnelmaa jälkikäteen keventää huumorilla ja pitkällä halauksella.


Löytyikö näistä vinkeistä uusia ideoita tai oivalluksia? Kerro se meille kommenttikentässä tai jaa oivalluksesi meille somessa.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page